Kuldebro er et område med dårlig isolering

Trykprøvning

trykprøvning

Hvad er en trykprøvning

En trykprøvning er en certificeret metode til måling af bygningers tæthed, hvor man med en blæser i en yderdør etablerer et lille under- og overtryk i den opvarmede bygning. Ved at etablere denne lille trykforskel tvinger man f.eks. ved undertryk udeluften ind gennem de eventuelle sprækker og revner der er i bygningen. Trykforskellen er så lille at det svarer til at man svømmer 0,5. m under vandet, så man kan fint opholde sig i huset under målingen uden gener.

Blæseren er indrettet så man nøjagtigt ved hvor meget luft der suges ud ved en bestemt  trykforskel, og da man kender det opvarmede bruttoetageareal, kan man beregne et tal for bygningens tæthed.

I Danmark blev der indført nye krav til nybyggeri´s tæthed pr. 1. april 2006 for at spare på energien, i nybyggeri er kravene i dag at utætheden ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning
med 50 Pa. Kravet er kun gældende for nye bygninger og ældre ejendomme ligger typisk på 3 – 3,5 l/s pr. m2.

Inden en trykprøvning påbegyndes udføres vindhastigheds- og temperaturmåling, samt en registrering af bygningen og vejrforholdene på det aktuelle tidspunkt. Vi er certificerede til at udføre dette arbejde, så vi ved hvad det drejer sig om - læs mere på vor brancheforenings hjemmeside.

Byggesagkyndig

Som byggesagkyndig kan vi lave energimærkning af dine bygninger og komme med forslag til energibesparelser.

Vi kan også lave den tilstandsrapport du skal bruge i forbindelse med ejerskifteforsikringen ved handel med fast ejendom.